ROUTE:

Vienna, Austria – Miami, USA – Vienna, Austria

AIRLINES:

SAS

PRICE:

€399

DATES:

14th November – 21st November